Ανακοίνωση του Τμήματος Δασών για τα περίπτερα στα Εθνικά Πάρκα

Το Τμήμα Δασών ενημερώνει το κοινό ότι τα περίπτερα στα Εθνικά Δασικά Πάρκα Αθαλάσσας και Παιδαγωγικής Ακαδημίας λειτουργούν με βάσει των εν ισχύ διαταγμάτων του Υπουργείου Υγείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοιού COVID-19 - υπηρεσία take away ή καθήμενοι σε εξωτερικό χώρο (μέγιστος αριθμός ατόμων ανά τραπέζι 8, ανεξαρτήτως ηλικίας).
Επίσης, ενημερώνεται το κοινό ότι από την Τετάρτη 10/3/2021 έχουν αποσπασθεί στο Τμήμα Δασών 6 Επιθεωρητές οι οποίοι έχουν ως καθήκον τη διεξαγωγή ελέγχων για την εφαρμογή των Διαταγμάτων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοίου COVID-19. Παρακαλείται το κοινό να συμμορφώνεται κατά περίπτωση με τα ισχύοντα διατάγματα του Υπουργείου Υγείας.

Print