Τμήμα Δασών: Αποφύγετε επαφή με το νερό της Λίμνης της Αθαλάσσας

Μένουμε Κύπρο Hits: 339
Το Τμήμα Δασών ενημερώνει το κοινό ότι κατά τους πρώτους εργαστηριακούς ελέγχους που έχουν διεξαχθεί σε δείγματα νερού από τη λίμνη του ΕΔΠ Αθαλάσσας,έχουν εντοπιστεί κυανοβακτήρια σε εξαιρετικά υψηλή συγκέντρωση, στα οποία αποδίδεται προκαταρκτικά η θνησιμότητα των ψαριών, καθώς δύναται να προκαλέσουν τοξικότητα στο νερό.
 
Το ενδεχόμενο προσβολής των ψαριών από κάποιο παθογόνο οργανισμό δεν υφίσταται.
 
Με την ολοκλήρωση όλων των αναλύσεων, το Τμήμα Δασών θα προχωρήσει στην τελική ανακοίνωση για το συγκεκριμένο θέμα.
 
Η οδηγία προς το κοινό για αποφυγή επαφής με το νερό της λίμνης παραμένει σε ισχύ.
Print